Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019

Aardgas- en elektriciteitsleveringen via openbaar net aan bedrijven op bedrijventerreinen in 2019.
TNO is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bezig een versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen op te starten. Onderdeel daarvan is onderzoek naar het potentieel voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Om een inschatting te maken van het energiebesparingspotentieel van bedrijventerreinen heeft het CBS het energieverbruik en de bedrijvenpopulatie op bedrijventerreinen in beeld gebracht.