Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2021-2022

Bedrijventerrein met op de voorgrond nijlganzen
© CBS/Alrik Swagerman
De tabellen geven inzicht in de administratieve leegstand en WOZ-waarden van vastgoed op bedrijventerreinen in Zuid-Holland.
De provincie Zuid-Holland heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de leegstandscijfers voor 1 januari 2021 en 2022 en WOZ-waardes voor 2019 tot en met 2022 te bepalen voor bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Dit onderzoek is een toevoeging en actualisering van een eerder onderzoek naar leegstand en WOZ-waardes van de bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland. Bekostigd door: Provincie Zuid-Holland.