Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Shell chemie op industrieterrein Moerdijk
Toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018
Het havenbedrijf Moerdijk heeft het CBS verzocht om het onderzoek naar het haven- en industrieterrein, dat het CBS in opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd, te verrijken met de variabele directe toegevoegde waarde. Het initiële onderzoek betrof het leveren van cijfers over de economische indicatoren, het aantal bedrijven en werknemers in het haven- en industriegebied binnen de gemeente Moerdijk. Dit aanvullende onderzoek is bekostigd door het havenbedrijf Moerdijk.