Toename woongebied en bedrijventerrein in het zuiden

In de vijf zuidelijke provincies is het aandeel bouwterrein tussen 2006 en 2008 licht afgenomen. Op de voormalige bouwterreinen is vooral nieuw bedrijventerrein en woonterrein bijgekomen. Er kwam ook nieuw bouwterrein bij, terwijl een groot deel van het bestaande bouwterrein van 2006 ook nog in 2008 nog niet met een nieuwe bestemming in gebruik was genomen.

Nieuw woon- en bedrijventerrein

Na bouwactiviteiten wordt meestal nieuw bebouwd gebied opgeleverd. Dat kan woonterrein zijn, maar ook bedrijventerrein. Tussen 2006 en 2008 is er meer bedrijventerrein dan woonterrein gereed gekomen in Zuid-Holland en Limburg. In Zuid-Holland is het meeste bedrijventerrein gereed gekomen (716 hectare). Hiervan ligt bijna de helft bij Rotterdam, vooral op de Maasvlakte. In Zuid-Holland is daarnaast ook veel woonterrein bijgekomen (605 ha), waarvan een groot deel in Barendrecht ligt (105 hectare). Bovendien is ook in Barendrecht ruim 40 hectare bedrijventerrein opgeleverd.

Nieuw gebied voor wonen, werken en natuur, 2006–2008

2010-bbg-zuid-g1

Nieuw terrein voor recreatie en natuur

Niet alle bouwactiviteiten leiden tot nieuwe bebouwing. Er zijn ook projecten die zorgen voor nieuwe gebieden voor open natuur. Zo gaat in Zuid-Holland en Noord-Brabant het gebied van de Biesbosch op de schop. Door herindeling van het gebied wordt in een langlopend traject ongeveer 9 duizend hectare natuurgebied aangelegd op voorheen grotendeels agrarisch terrein.

Blijvend bouwterrein

Ook in Utrecht en Zuid-Holland is tussen 2006 en 2008 het bouwterrein afgenomen, in Zuid-Holland zelfs met bijna 900 hectare. In Zuid-Holland ligt in 2008 ondanks deze grote afname nog steeds meer dan 6 duizend hectare bouwterrein, 2,3 procent van de oppervlakte. Een kwart daarvan ligt in Rotterdam, voor een groot deel op de Maasvlakte. In de provincie Utrecht is de nieuwe wijk Leidsche Rijn bij Utrecht verder afgebouwd, en in 2008 ligt daar dan nog 1,4 procent bouwterrein.

In Noord-Brabant is het bouwterrein niet afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat meer dan 350 hectare voormalige landbouwgrond in de Biesbosch wordt heringericht en nog als bouwterrein is ingedeeld. Uiteindelijk zal daar een nieuw natuurterrein gevormd worden. Andere grote bouwterreinen in Noord-Brabant liggen bij Moerdijk, Eindhoven en Waalwijk.

Bouwterrein, 2006–2008

2010-bbg-zuid-g2

Hans Visser en Chantal Melser

Bron:

Bodemgebruik; naar gebruiksvorm en gemeente