Veranderend bodemgebruik Nederland 1996-2015

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van bebouwd oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.
De cijfers over bodemgebruik zijn berekend met het bestand bodemgebruik van het CBS. Dit bestand wordt bijgehouden sinds 1996 en verschijnt sindsdien eenmaal per 2 tot 4 jaar. De meest actuele cijfers stammen uit 2015.