Leegstand bedrijventerreinen in Noord-Brabant, 2017

Voor alle bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant is de administratieve leegstand bepaald op 1 januari 2017.

De administratieve leegstand van bedrijventerreinen in Noord-Brabant is bepaald op basis van de methodiek van de landelijke leegstandsmonitor 2017. Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant.