Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
27 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina 1 van 2

Tabellen re-integratievoorzieningen 4e kwartaal 2023

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

BUS X Achtergrondkenmerken Bbz

Persoons- en bedrijfskenmerken van de ondernemers die gebruik maken van het Bbz en sociaal-economische positie en vermogen van in- en uitstromers (Q3 2022 – Q2 2023).

Cijfers

BUS O - Jongerennorm

Jongeren van 18 tot en met 20 jaar met een algemene bijstandsuitkering en samenloop met bijzondere bijstand, naar woongemeente, 2022.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2023 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Bijstand, eerste kwartaal 2024

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in het eerste halfjaar van 2023 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

SRG-I Cohortonderzoek personen met loonkostensubsidie

Door middel van sequentieanalyse is onderzoek gedaan naar personen die in het tweede halfjaar van 2021 een startende, lopende of beëindigde loonkostensubsidie hadden. Er is gekeken naar wijzigingen...

Publicaties

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2022

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2022.

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2023

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2023.

Publicaties

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2022

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2022

Publicaties

Rapportage Waarschuwingen 2022

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2022 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Publicaties

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Bbz voorlopig, maart 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maart 2022

Cijfers

Extra uitvraag Tegenprestatie 2022

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2022.

Publicaties

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties

Rapportage Waarschuwingen 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2021 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet

Publicaties

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2020.

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2021

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2021.

Publicaties

Rapportage Waarschuwingen 2020

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2020 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Publicaties