Auteur: Ellen Webbink, Monica Deschinger, Mathilde Herbschleb, Elles van Timmeren, Jeremy Weidum

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2022

Over deze publicatie

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2022. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het aantal gemeenten dat in 2022 een vermogensonderzoek in het buitenland is gestart en hoe vaak dit leidt tot een vordering en/of boete wegens schending van de inlichtingenplicht in de bijstand. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).