Zoekresultaten

24 resultaten voor keyword:India
24 resultaten voor keyword:India

Roken wereldwijd meer iets voor mannen

Mannen roken vaker dan vrouwen, dat geldt voor bijna alle landen. Verder is tussen 1999 en 2009 het aandeel dagelijkse rokers bijna overal gedaald.

Artikelen

Vier scenario's voor de zeer lange termijn

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. Voor het beleid wordt de lange termijn steeds belangrijker. De prognosehorizon van de vier bestaande langetermijnscenario’s, die loopt tot 2040/2050, is voor...

Artikelen
Artikelen

Allochtonen in Nederland 2000

De publicatie Allochtonen in Nederland 2000 gaat in op de positie van de niet-westerse allochtonen in vergelijking met de autochtone bevolking.

Publicaties

Export EU-landen naar grote groeimarkten en kenmerken grote groeimarkten, 2012

Export van EU-landen naar grote groeimarkten (China, India, Saoedi-Arabië en Indonesië) en kenmerken van grote groeimarkten in 2012.

Cijfers

Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen...

Publicaties

Opkomende groeimarkten voor Nederland steeds belangrijker

De Nederlandse handel met Brazilië, Rusland, India en China, de zogenaamde BRIC-landen, groeit al jaren meer dan gemiddeld. Dit geldt met name voor de invoer uit deze landen.

Artikelen
Cijfers
Artikelen
Artikelen

Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot 8.630 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten die werken in de IT- en...

Artikelen

Bescheiden deel export naar grote groeimarkten

In 2012 was het deel van de Nederlandse goederenexport naar de grote groeimarkten China, India, Indonesië en Saoedi-Arabië bescheiden in vergelijking met de Duitse en Belgische exportaandelen. Binnen...

Artikelen

Werkgelegenheidseffecten van buitenlandse investeringen uit BRIC en niet BRIC landen, 2007-2010

Dit onderzoek brengt de ontwikkeling in werkgelegenheid bij buitenlandse en Nederlandse ondernemingen in de jaren 2007 tot en met 2010 in kaart. Daarbij wordt een expliciet onderscheid gemaakt tussen...

Publicaties

Trends in international sourcing

Het vijfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van international sourcing. International sourcing is het verplaatsen van...

Artikelen

India: invoer stijgt met een kwart

In 2012 is de invoer van goederen uit India met 25 procent gestegen tot 4,5 miljard euro. Dit komt vooral door een verdubbelde import van aardolieproducten. De uitvoer naar India nam toe met 3...

Artikelen

Sterke groei export naar BRIC-landen

De Nederlandse export naar de BRIC-landen groeit veel harder dan de totale Nederlandse uitvoer.

Artikelen

Indiase immigranten werken in ons land vooral in de IT-sector

Het aantal immigranten uit India is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Artikelen

Acht keer meer import uit India sinds 2002

Tussen 2002 en 2022 is de Nederlandse importwaarde van goederen uit India acht keer groter geworden.

Artikelen

India: goederenhandel stijgt met 9 procent

In 2011 is zowel de invoer als uitvoer van goederen met India met 9 procent in waarde toegenomen. De invoer uit India is inmiddels voor het vijftiende achtereenvolgende jaar in waarde gestegen en de...

Artikelen

Steeds meer telecommunicatie- en computerdiensten uit India

Nederlandse bedrijven importeerden in 2022 voor 2,5 miljard euro aan telecommunicatie- en computerdiensten uit India. Dat was ruim 10 procent van de totale import van deze diensten.

Artikelen

India: invoer fors in de plus

De invoer van goederen uit India is in 2010 fors toegenomen. Door de import van een grote hoeveelheid gasolie en een flinke toename van de invoer van elektrische apparaten en...

Artikelen

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

In dit artikel ingegaan op de (economische) ontwikkelingen in Sub-Sahara Afrika.

Artikelen

Eén op de tien grote bedrijven verplaatst activiteiten naar buitenland

In de periode 2009-2011 heeft 10 procent van de grote bedrijven bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatst. Lagere loonkosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Artikelen