India: invoer stijgt met een kwart

In 2012 is de invoer van goederen uit India met 25 procent gestegen tot 4,5 miljard euro. Dit komt vooral door een verdubbelde import van aardolieproducten. De uitvoer naar India nam toe met 3 procent tot 1,9 miljard euro. Het tekort op de handelsbalans steeg met bijna 1 miljard euro tot 2,6 miljard euro.

Handel met India, 2012 
2013-india-2012-sl1       

Forse toename import aardolieproducten

Er werd in 2012 voor 2 miljard euro aan aardolieproducten uit India ingevoerd. Dat is ruim 1 miljard euro meer dan in 2011. Nederland besteedde dat geld vooral aan gasolie en motorbrandstof. De import van gasolie steeg met 0,6 miljard kilogram waarvoor Nederland 0,6 miljard euro betaalde. De gemiddelde prijs per kilogram lag op 0,77 eurocent, een stijging van 0,09 procent. De importwaarde van motorbrandstof steeg met bijna een half miljard euro tot 0,6 miljard euro. De gemiddelde prijs per kilogram steeg met 0,04 eurocent naar 0,80 eurocent.

Minder auto’s ingevoerd

Na de flinke toename in 2011 ligt het aantal geïmporteerde personenauto’s uit India in 2012 weer op het niveau van 2010. Er werden ruim 26 duizend auto’s ingevoerd. Dit zijn er ruim 15 duizend minder dan in 2011. De gemiddelde invoerwaarde lag met 6.900 euro op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Nederland importeerde in totaal 612 duizend personenauto’s in 2012.

Kledingimport daalt met 10 procent

Nederland importeerde voor 300 miljoen euro kleding uit India. Dit is slechts 4 procent van de totale Nederlandse kledingimport die in 2012 met 3 procent afnam tot 8 miljard euro. Belangrijkste kledingleveranciers zijn China, Duitsland, Turkije en Bangladesh.

Kledingimport Nederland, 2012
2012-india-2013-g2

Lichte toename uitvoer

De uitvoer naar India is in 2012 met 3 procent gestegen tot 1,9 miljard euro. De belangrijkste exportcategorieën, machines (+4 procent) en chemie (+6 procent) stegen licht. Er werd vooral meer kunststof en vervoermaterieel uitgevoerd. Het belangrijkste exportproduct is echter schroot. Hiervan daalde de uitvoer in 2012 met 12 procent tot 185 miljoen euro.

Wiel Packbier

Bron: StatLine