Sterke groei export naar BRIC-landen

© ANP
De Nederlandse export naar Brazilië, Rusland, India en China (de BRIC-landen) groeit veel harder dan de totale Nederlandse uitvoer. Wel is de omvang van onze export naar deze landen nog altijd bescheiden, zeker in vergelijking met de export van andere EU-landen.

Ruim vier procent van de export naar BRIC-landen

In 2011 was 4,3 procent van de Nederlandse uitvoer bestemd voor de BRIC-landen. In 1996 was dit nog slechts 1,9 procent. China (1,7 procent) en Rusland (1,6 procent) zijn duidelijk belangrijker voor de Nederlandse export dan Brazilië en India (0,6 en 0,5 procent).
China is de grootste groeimarkt. In 2011 werd er ruim elf keer meer naar dit land uitgevoerd dan in 1996. De export naar Rusland, Brazilië en India is vier tot vijf keer groter geworden. Ter vergelijking, de totale Nederlandse exportwaarde is in dezelfde periode bijna verdrievoudigd.

Aandeel BRIC-landen in Nederlandse exportwaarde, 1996 - 2011

exportaandeel BRIC

Een euro export naar BRIC-landen voegt relatief veel toe

Van de uitvoer naar BRIC-landen is een relatief klein percentage, 38 procent van de totale uitvoer, wederuitvoer. Het aandeel wederuitvoer in de totale Nederlandse uitvoer is met 46 procent groter. Daarmee draagt een euro export naar BRIC-landen meer aan de Nederlandse economie bij dan een gemiddelde euro export. Dit geldt met name voor China: slechts een derde deel betreft wederuitvoer en twee derde deel is uitvoer van Nederlandse makelij. In China zelf of in omliggende landen zijn typische Nederlandse wederuitvoerproducten vaak al aanwezig.

Samenstelling Nederlandse uitvoer, 2010

nederlandsproduct-bric

BRIC-landen veel belangrijker voor andere EU-landen

In 2011 was het aandeel van de BRIC-landen in de Nederlandse uitvoer bijna twee keer zo klein als het BRIC-aandeel in de gehele Europese Unie. Er zijn maar vijf EU-landen waar de BRIC-landen een kleinere rol spelen dan dat in Nederland het geval is.

Estland, Letland, Litouwen en Finland exporteren juist veel naar de BRIC-landen, vooral naar het nabijgelegen Rusland. Ook de Duitse export naar de BRIC-landen is fors. Naar verhouding exporteren de oosterburen maar liefst drie keer meer naar de BRIC-landen dan Nederland. Meer dan de helft van die export heeft als bestemming China. Nederland profiteert wel indirect van deze Duitse export naar China, door toelevering van grondstoffen of halffabrikaten aan Duitsland (CPB, 2011).

Aandeel BRIC-landen in export van EU-landen, 2011

EU en BRIC

Noot: Eurostat publiceert de Nederlandse cijfers inclusief quasi-doorvoer, het CBS exclusief quasi-doorvoer. Inclusief quasi-doorvoer was het aandeel van de BRIC-landen in de totale Nederlandse uitvoer 3,8 procent in 2011, terwijl dat zonder deze handelsstroom 4,3 procent was.

Pascal Ramaekers

CBS StatLine: uitvoer naar BRIC-landen, 1996-2011
Maatwerktabel: ontwikkeling van de totale uitvoer, uitvoer Nederlands product en wederuitvoer richting de BRIC-landen, 2002-2011