Steeds meer telecommunicatie- en computerdiensten uit India

© ANP / ANP
Nederlandse bedrijven importeerden in 2022 voor 2,5 miljard euro aan telecommunicatie- en computerdiensten uit India. Dat was ruim 10 procent van de totale import van deze diensten. Daarmee was India voor Nederland de vierde grootste leverancier van dit type diensten. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de dienstenhandel en de nieuwste Internationaliseringsmonitor van het CBS over de handelsrelatie met India.

Telecommunicatie- en computerdiensten omvatten alle telecommunicatie-, computer- en informatiediensten exclusief vergoedingen voor licenties op de reproductie of distributie van software. India heeft zich gespecialiseerd in dienstverlening op dit terrein. Nederland importeert relatief veel van deze diensten uit India. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijven die software laten ontwikkelen in India of die technische ondersteuning op het gebied van hardware en software inkopen.

India is na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland de vierde grootste leverancier van telecommunicatie- en computerdiensten. Het belang van India in de totale Nederlandse import van dit type diensten is gegroeid van 4,4 procent in 2014 naar 10,3 procent in 2022. Deze import uit India bestond voor 89 procent uit computerdiensten, voor 10 procent uit informatiediensten en voor 1 procent uit telecommunicatiediensten.

Import van telecommunicatie- en computerdiensten naar land van herkomst, 2022*
PartnerImportwaarde 2022*
VS4409279
VK3735175
Ierland2541959
India2539929
Duitsland2517274
België1145213
Rest7804069
*voorlopige cijfers

Telecommunicatie- en computerdiensten sinds 2022 de belangrijkste importcategorie uit India

Nederland importeert uit India ook zakelijke diensten, zoals professionele, managementadvies- en technische diensten. Bijna 43 procent van de totale dienstenwaarde die Nederland uit India importeerde bestond in 2022 uit zakelijke diensten en ruim 50 procent uit telecommunicatie- en computerdiensten. Tot en met 2021 waren de zakelijke diensten de grootste categorie voor de dienstenimport uit India. De telecommunicatie- en computerdiensten groeiden sinds 2015 fors, terwijl de zakelijke diensten na 2018 enkele jaren krompen. In 2022 groeiden beide dienstensoorten weer ten opzichte van 2021. Die groei van de import van zakelijke diensten was echter aanzienlijk kleiner (14 procent) dan die van telecommunicatie- en computerdiensten (35 procent).

Import van diensten uit India1)
JaarTelecommunicatie- en computerdienstenZakelijke dienstenOverig
2015493,21141,1148,3
2016564,21328,6151,1
2017678,31518,2241,8
2018838,62203,7347,3
20191184,52042,1380,9
20201734,81989,0259,0
2021*1879,61892,7254,3
2022*2539,92149,4341,1
1)De cijfers tot en met 2019 zijn in verband met een methodebreuk gebaseerd op een voorlopige teruglegging. *voorlopige cijfers

Nederlandse dienstenhandel hersteld van corona

Tijdens de aanvang van de coronacrisis in 2020 is de Nederlandse dienstenhandel flink gekrompen. In 2021 was er al een herstel, dat in 2022 doorzette. Nederlandse importeurs kochten in 2022 voor 250,1 miljard euro aan diensten in het buitenland. Dat is 18,7 procent meer dan een jaar eerder, en 16,5 procent meer dan in 2019. De import uit India groeide tussen 2021 en 2022 met een kwart tot 5 miljard euro. Daarmee staat India op de 11e plaats van belangrijkste dienstenleveranciers.

Dienstenexport weer boven niveau van 2019

Nederland exporteerde in 2022 voor 260,8 miljard euro aan diensten; dat is 22,1 procent meer dan in 2021 en voor het eerst weer boven het niveau van 2019. De export van diensten naar India groeide in 2022, na twee jaren van krimp, zelfs met 45,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nederlandse bedrijven exporteerden in 2022 voor 1,8 miljard euro met India als bestemming. Het gaat dan met name om telecommunicatie- en computerdiensten, vervoersdiensten en zakelijke diensten. India is de 22e exportbestemming voor Nederland.

Hoewel de toename in de in- en uitvoer van diensten voor een belangrijk deel ook uit prijsstijgingen bestaat, is India met een bovengemiddelde groei in toenemende mate belangrijk voor de Nederlandse dienstenhandel.

Ontwikkeling waarde Nederlandse dienstenhandel1)
StroomPartnerIndia (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Wereld (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Import20196,46,2
Import202010,4-11,1
Import2021*1,110,4
Import2022*24,918,7
Export201930,68,9
Export2020-14,4-8,1
Export2021*-18,56,6
Export2022*45,422,1
1)De cijfers tot en met 2019 zijn in verband met een methodebreuk gebaseerd op een voorlopige teruglegging. *voorlopige cijfers

Verdiensten aan dienstenexport naar India groot

De exportverdiensten aan India komen voor een relatief groot deel tot stand door de export van diensten, net als de Nederlandse verdiensten aan bijvoorbeeld de VS; de exportverdiensten aan een land als China komen anderzijds vooral op conto van de goederenexport. Van elke euro die Nederland in 2021 verdiende aan de export naar India, kwam bijna de helft (720 miljoen euro) door de uitvoer van diensten en 43 procent door de uitvoer van Nederlandse makelij. De verdiensten aan de wederuitvoer waren goed voor 9 procent. De bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling verdiende het meest aan de export naar India, gevolgd door IT- en informatiedienstverlening.

Internationaliseringsmonitor over India

De nieuwste editie van de CBS Internationaliseringsmonitor gaat over India. De publicatie gaat in op de economie van Nederland en India, de bilaterale goederen- en dienstenhandel, de ICT-diensten, de investeringen, de exportverdiensten en de Nederlandse voetafdruk in India door consumptie en verbruik van Indiase goederen in Nederland.