Prijs van koper fors gestegen

Dit artikel is aangepast op 27 augustus 2007 13:36 uur. De gegevens over 2007 zijn verwijderd.

De prijs van koper is de laatste jaren fors gestegen, onder meer door de sterk toegenomen vraag naar koper uit de opkomende economieën China en India. Door deze ontwikkeling is ook de in- en uitvoerwaarde van koper sterk toegenomen.

Invoerprijs geraffineerd koper verdriedubbeld

In 2006 werd voor 2 miljard euro aan koper en koperwerken in Nederland ingevoerd. Ruim een derde van het ingevoerde koper is geraffineerd koper. In 2006 lag de gemiddelde invoerprijs van dit product op 5,16 euro per kg. In 1996 was dit 1,68 euro. Ook de invoerprijs van koperdraad is de laatste jaren flink toegenomen. Tien procent van de koperinvoer is koperdraad.

Invoerprijzen geraffineerd koper en koperdraad

Invoerprijzen geraffineerd koper en koperdraad

Chili belangrijkste koperleverancier

Chili levert het meest koper: meer dan een kwart van de waarde van de Nederlandse koperinvoer komt uit dat land. In 1996 was dit aandeel nog nauwelijks 1 procent. Duitsland was voorheen de grootste leverancier van koper, maar dat aandeel is in 2006 gezakt naar 26 procent.
Chili levert vooral geraffineerd koper. Rusland levert eveneens geraffineerd koper terwijl uit onder andere Duitsland en België vooral werken van koper geïmporteerd worden.

Koperinvoer naar regio

Koperinvoer naar regio

Export naar China fors toegenomen

In 2006 ging 21 procent van de waarde van de Nederlandse koperexport naar China. In 1996 was dat nog geen 4 procent. China kocht hoofdzakelijk resten en afval van koper: 122 duizend ton in 2006. Ons land exporteerde in 2006 in totaal voor 1,3 miljard euro aan koper. Duitsland is onze grootste afnemer.

Koperuitvoer naar regio

Koperuitvoer naar regio

Wiel Packbier

Bron: