Aantal allochtone ondernemers neemt toe

Zes van de tien allochtone ondernemers hebben als herkomst een Europees land of het voormalig Nederlands Indië. De belangrijkste Europese herkomstlanden zijn Duitsland, België en Groot-Brittannië. Daarnaast is er een snel groeiende groep van niet-westers allochtone ondernemers. Hun aantal nam in de periode 1999-2003 toe met 13 duizend, en kwam daarmee op 47 duizend in 2003. De belangrijkste herkomstlanden van de niet-westerse ondernemers zijn Turkije, Suriname, en China (inclusief Hongkong), met respectievelijk 12 duizend, 8 duizend, en 7 duizend ondernemers in 2003.

Allochtone ondernemers

Nog relatief weinig niet-westerse ondernemers

Slechts 4 procent van de niet-westers allochtonen van 15-64 jaar is als ondernemer werkzaam. Van de autochtonen is dat 9 procent en van de westerse allochtonen 7 procent. De grote niet-westerse herkomstgroepen (Turkije, Marokko, Suriname) tellen relatief weinig ondernemers. Vooral onder de Marokkaanse allochtonen komen weinig ondernemers voor.

Aandeel ondernemers in de bevolking naar herkomst (15-64 jaar), 2003

Chinezen en Egyptenaren vaak ondernemer

Een paar kleinere niet-westerse groepen tellen relatief veel ondernemers. Dit zijn vooral de herkomstlanden China en Egypte, en in mindere mate India en Pakistan. In 2003 waren er in totaal 11 duizend ondernemers uit deze herkomstlanden, van wie de meerderheid afkomstig uit China.

Veel allochtone ondernemers in horeca

Twee van de drie allochtone ondernemers werken in de commerciële dienstverlening. Dit geldt vooral voor de niet-westerse allochtone ondernemers. Een groot deel is actief in de horeca. De landbouw telt relatief weinig allochtone ondernemers. In 2003 werkte van de autochtone ondernemers 15 procent in de landbouw, maar van de allochtonen slechts 3 procent.

Gemiddelde winst van zelfstandigen 2003

Gemiddelde winst van niet-westerse allochtonen lager

De groep ondernemers bestaat uit zelfstandigen en directeur-grootaandeelhouders. In 2003 bedroeg de gemiddelde fiscale winst van een zelfstandige 21 duizend euro. Bij niet-westerse allochtone zelfstandigen was dit met 17 duizend euro bijna een kwart lager.

André Corpeleijn en Koos Arts