Trends in international sourcing

Het vijfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van international sourcing.

International sourcing is het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar bedrijven in het buitenland. Tussen 2009 en 2011 behoorde Nederland binnen Europa niet tot de grote spelers op dit gebied. Bijna 10 procent van de bedrijven met meer dan 100 werknemers deed aan international sourcing in die periode.

Nabijheid speelt een belangrijke rol bij de keuze van een bestemming. Zo kozen de bedrijven die bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatsten, vooral voor Europese bestemmingen en niet massaal voor verre bestemmingen als China en India. De belangrijkste reden voor international sourcing in het algemeen was arbeidskostenbesparing.

Vergeleken met een eerder onderzoek (2001-2006) hebben bedrijven voor wat betreft international sourcing hun aandacht steeds meer verlegd van kern- naar ondersteunende activiteiten. Industriële bedrijven en dochters van bedrijven in buitenlandse handen waren het meest actief. Na de kernactiviteiten werden ICT- en administratieve functies het vaakst naar het buitenland verplaatst.