Bescheiden deel export naar grote groeimarkten

In 2012 was het deel van de Nederlandse goederenexport naar de grote groeimarkten China, India, Indonesië en Saoedi-Arabië bescheiden in vergelijking met de Duitse en Belgische exportaandelen.  Binnen de totale EU staat het Nederlandse exportaandeel op een zestiende plek.

Duitsland en België exporteren relatief meer goederen naar China en India

In 2012 ging 1,6 procent van de totale Nederlandse exportwaarde naar China. Dit aandeel lag beduidend lager dan de 6,1 procent die Duitsland noteerde. Ook de Belgische export naar China was relatief hoger. India bleek voor België relatief gezien een belangrijke handelspartner in 2012. Van de Belgische goederenuitvoer ging 2,3 procent naar dit land. Duitsland exporteerde 0,9 procent naar India, terwijl dit aandeel voor Nederland slechts 0,4 procent was. De aandelen van de exporten naar Saoedi-Arabië en Indonesië tonen minder grote verschillen. In totaal was de Nederlandse export naar de genoemde grote groeimarkten (2,5 procent) beduidend lager dan de Duitse (8,1 procent) en Belgische (5,1 procent).

Aandeel grote groeimarkten in totale exportwaarde, 2012

Aandeel grote groeimarkten in totale exportwaarde, 2012

Export van vijftien EU-landen sterker gericht op grote groeimarkten

Gemeten in waarde was Nederland in 2012 de tweede exporteur binnen de EU-28. Voor wat betreft het aandeel van de export naar de grote groeimarkten China, India, Indonesië en Saoedi-Arabië bezette Nederland slechts een zestiende plek. Bovendien bleef het Nederlandse aandeel van 2,5 procent bijna de helft onder het EU-gemiddelde. Hier speelt deels mee dat juist in Nederland een groot deel van de export wederuitvoer is: producten die na invoer hooguit een kleine bewerking ondergaan en weer worden uitgevoerd, vooral naar Europese landen. Van alle 28 EU-landen had Duitsland in 2012 relatief de meeste export naar de vier grote groeimarkten. Finland (6,4 procent) en het Verenigd Koninkrijk (5,8 procent) completeerden de top drie.

Aandelen grote groeimarkten in totale exportwaarde EU-28, 2012

Aandelen grote groeimarkten in totale exportwaarde EU-28, 2012

Export naar China sterk toegenomen

Tussen 2008 en 2012 is de Nederlandse goederenexport naar China bijna in waarde verdubbeld tot 7,6 miljard euro. Hiermee is China de belangrijkste grote groeimarkt voor de Nederlandse export. De exporten naar de overige grote groeimarkten namen niet sterk toe. Met 2,2 miljard euro was Saoedi-Arabië in 2012 de tweede belangrijkste grote groeimarkt, gevolgd door India. De Nederlandse goederenuitvoer naar Indonesië lag daarentegen in 2012 onder het niveau van 2008.

Nederlandse exportwaarde naar grote groeimarkten

Nederlandse exportwaarde naar grote groeimarkten

Pascal Ramaekers, Fintan van Berkel en Margreet Geurden-Slis

Bron: Export EU-landen naar grote groeimarkten en kenmerken grote groeimarkten, 2012 (maatwerktabel)