Indiase immigranten werken in ons land vooral in de IT-sector

/ Auteur: Masja de Ree
Indiase immigranten in Nederland
© Hollandse Hoogte / Paul van Riel
Het aantal immigranten uit India is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zij komen met name naar Nederland om er te werken en zijn over het algemeen hoogopgeleid. Een kleiner deel van hen kiest er voor om in ons land te studeren. Dat blijkt uit een CBS-onderzoek van Anna van der Meij. Tijdens een bezoek aan de Indiase ambassade presenteerde zij de resultaten van haar onderzoek aan vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gemeenten en bedrijven.

Verdubbeling migranten

Het aantal Indiase immigranten is in de periode 2012–2017 meer dan verdubbeld, zegt CBS-onderzoeker en stagebegeleider Martine de Mooij. In 2012 kwamen 3 955 Indiase immigranten naar Nederland, vijf jaar later waren dat er 8 630. ‘Hiermee zijn zij de grootste groep van buiten de Europese Unie, na immigranten uit Syrië. Maar er was nog weinig over deze groep bekend. Wie zijn het precies? En waarom komen ze naar Nederland? Toen Anna van der Meij bij ons stage kwam lopen, hebben we haar gevraagd daar onderzoek naar te doen.’

Kennisimmigranten

Voor het onderzoek combineerde Van der Meij geanonimiseerde gegevens uit bestanden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met gegevens van het CBS. De uitkomsten zijn in juli 2019 gepubliceerd. Van der Meij: ‘Het meest opvallend is dat Indiase immigranten met name bestaan uit mannelijke kennismigranten. Kennismigranten komen hier om te werken in relatief hoogbetaalde banen, vaak in de IT- en informatiedienstverlening. In deze sector houden ze zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, maar ook met advisering op het gebied van informatietechnologie. De Indiase vrouwen en kinderen komen naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Een kleinere groep komt hier om techniek, industrie en bouwkunde te studeren. Opvallend is dat Indiase immigranten heel geconcentreerd wonen in Nederland, bijvoorbeeld in Amstelveen en Eindhoven.’

Betrokken gebruikers

Van der Meij presenteerde de resultaten van haar onderzoek tijdens een bijeenkomst op de ambassade van India in Den Haag. Vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gemeenten waar veel Indiase immigranten wonen en een aantal vooraanstaande Indiase bedrijven waren hiervoor door de ambassade uitgenodigd. Van der Meij: ‘Het was mooi om hun betrokkenheid te zien. Zo ontstond na mijn presentatie een levendige discussie en werden er veel vragen gesteld. Het is nuttig om te horen hoe gemeenten en bedrijven onze cijfers gebruiken. Er was ook interesse in een vervolgonderzoek. Zo wilden de aanwezigen graag weten hoe het met de Indiase immigranten gaat na het verloop van hun visum. Vestigen ze zich permanent hier of gaan ze terug naar India?’

Breed beeld van immigratie

‘Immigratie staat in de belangstelling en onderzoeken als deze geven een breder beeld’, zegt De Mooij. ‘Er zijn immers veel verschillen tussen groepen immigranten. Beleidsmakers en bedrijven die met immigranten werken doen daar hun voordeel mee.’ Het CBS gaat mogelijk ook onderzoek doen naar andere groepen immigranten.

Anna van der Meij werkt inmiddels bij het CBS als onderzoeker bij de bedrijfsstatistieken. Daar houdt ze zich onder andere bezig met de bedrijvenconjunctuur en is ze als redacteur betrokken bij de Staat van het MKB en het Ondernemersplein.