Roken wereldwijd meer iets voor mannen

Mannen roken vaker dan vrouwen, dat geldt voor bijna alle landen. Verder is tussen 1999 en 2009 het aandeel dagelijkse rokers bijna overal gedaald.

Alleen in Zweden roken meer vrouwen dan mannen

In 2009 rookte 26 procent van de Nederlandse mannen van 15 jaar of ouder dagelijks, tegenover 20 procent van de vrouwen. Gemiddeld rookt in de OESO-landen 27 procent van de mannen, tegen 17 procent van de vrouwen. Griekse vrouwen roken het meest, maar doen dat nog altijd minder dan de mannen in hun land. Alleen in Zweden is het aandeel dagelijkse rokers onder vrouwen (15 procent) hoger dan onder mannen (14 procent).

Ook in de grote niet-OESO-landen India, China, Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika en Indonesië roken mannen vaker dan vrouwen. In China, India en Indonesië zijn dagelijks rokende vrouwen zelfs een zeldzaamheid. Chinese en Indonesische mannen roken daarentegen juist vaak.

Aandeel dagelijkse rokers (15 jaar en ouder) in enkele landen, 2009

Aandeel dagelijkse rokers (15 jaar en ouder) in enkele landen, 2009

Roken op zijn retour

In Nederland is het aandeel dagelijkse rokers gedaald van 27,8 procent in 1999 tot 22,6 procent in 2009. Dat is een afname van bijna 19 procent. Op Griekenland en Tsjechië na is in ieder OESO-land het percentage dagelijkse rokers gedaald. De sterkste daling vond plaats in Denemarken, bijna 40 procent.

Ook in de grote niet-OESO-landen daalde het aandeel rokers in deze periode. In Zuid-Afrika zelfs met bijna 43 procent.

Verandering in het aandeel dagelijkse rokers (15 jaar en ouder) in enkele landen, 1999-2009

Verandering in het aandeel dagelijkse rokers (15 jaar en ouder) in enkele landen, 1999-2009

Jan-Willem Bruggink

Bron:
OECD, Health at a glance 2011. Zie paragraaf 2.1 voor de cijfers over rookgedrag.