Vier scenario's voor de zeer lange termijn

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. Voor het beleid wordt de lange termijn steeds belangrijker. De prognosehorizon van de vier bestaande langetermijnscenario’s, die loopt tot 2040/2050, is voor sommige beleidsvraagstukken eigenlijk te kort. Om deze reden zijn in dit artikel de vier scenario’s wat betreft de demografische toekomst doorgetrokken tot 2100. De marges van de verschillende elementen van de scenario’s worden daarmee vaak veel groter. Voor verschillende verschijnselen laat het ene scenario groei zien, en het andere krimp. Bij andere verschijnselen gaan alle scenario’s in dezelfde richting. Ondanks de grote onzekerheid die aan scenario’s voor de zeer lange termijn is verbonden, geven ze wel een indruk van de bandbreedte van bepaalde ontwikkelingen.