Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:Centraal Bureau voor de Statistiek
26 resultaten voor keyword:Centraal Bureau voor de Statistiek

Pagina 1 van 2

Centrale rol voor Chief Data Officer CBS bij verantwoord datagebruik

Onlangs heeft het CBS een Chief Data Officer aangesteld.

Artikelen

CBS herdenkt zijn slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog

In de oorlog zijn achttien CBS’ers door oorlogshandelingen om het leven gekomen.

Artikelen

Menno Snel nieuwe voorzitter raad van advies CBS

De heer drs. M. (Menno) Snel is door minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benoemd als voorzitter van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikelen

CBS: al 125 jaar peilstok van de samenleving

Het CBS bestaat deze maand 125 jaar.

Artikelen

CBS en ministerie van Justitie en Veiligheid continueren samenwerking

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het CBS ondertekenden op 21 september jl. een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst over de levering van data door JenV aan het CBS.

Artikelen

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Nederland in cijfers, editie 2023

Nederland in cijfers editie 2023 beantwoordt 34 uiteenlopende vragen met cijfers over Nederland in beeld, tekst en figuren.

Publicaties

Directeur-Generaal Angelique Berg: ‘Maatschappelijke opgaven centraal’

Op 10 maart van dit jaar heeft de ministerraad ingestemd met het nieuwe Meerjarenprogramma van het CBS voor de periode 2024-2028.

Artikelen

CBS publiceert Jaarplan 2023

Het CBS heeft het Jaarplan 2023 gepubliceerd.

Artikelen

SDC en speciale focusgroepen: een Europees perspectief

Cijfers over kleine, specifieke groepen personen vragen extra aandacht voor statistische beveiliging. Denk aan publicaties over de corona crisis of over de situatie in Ukraïne. Perturbatieve methoden...

Artikelen

Wat doet het CBS?

Uit de resultaten van een imago-onderzoek door het externe onderzoeksbureau Motivaction is gebleken dat een groot aantal van de geïnterviewden het CBS goed kent van naam en hoog waardeert, maar dat...

Artikelen

Meerjarenprogramma CBS ingediend bij minister van Economische Zaken en Klimaat

Op 31 oktober 2022 is het Meerjarenplan (MJP) van het CBS voor 2024-2028 ter goedkeuring ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Artikelen

Het succes van beeldstatistieken in de afgelopen 100 jaar

Onlangs is de nieuwe editie van ‘Nederland in cijfers’ verschenen.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Nederland in cijfers, editie 2021

Nederland in cijfers editie 2021 geeft in beeld en tekst antwoord op 36 vragen over ons land. Er is een boekje/pdf met infographics en beeld. De webpublicatie geeft meer informatie in tekst en...

Publicaties

Nederland in cijfers, editie 2020

Uit de grote hoeveelheid data die het CBS verzamelt, haalt Nederland in cijfers ongegeneerd wat krenten uit de pap. Deze krenten zijn de basis voor 38 bijzondere infographics waarmee Nederland in...

Publicaties

Visie Methodologie Onderzoek 2020- 2025

CBS Visie Methodologie Onderzoek 2020- 2025

Artikelen

Angelique Berg nieuwe directeur-generaal CBS

Angelique Berg wordt directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikelen

120 jaar CBS: geschiedenis in bijzondere verhalen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaat 120 jaar en over die tijd zijn veel bijzondere verhalen te vertellen

Artikelen

'Tot steun van de regering'. Geschiedenis van het CBS in zes korte portretten

De geschiedenis van de Centrale Commissie voor de Statistiek (1892), de voorgangster van het Centraal Bureau voor de Statistiek (1899) wortelt in de discussie over de sociale kwestie, één van de...

Artikelen

Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw

In Een eeuw statistieken wordt een beeld geschetst van de totstandkoming van statistieken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nadruk in dit boek ligt op de methodologische en...

Publicaties

Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek, 1899-1996

In Het huis der getallen wordt de geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschreven. Deze studie richt zich op de beleidsmatige invulling van de centralisatie van de ambtelijke...

Publicaties

Cijfers voor iedereen

In de podcast van het CBS wordt elke maand een actueel thema belicht aan de hand van cijfers en statistieken. Liesbeth Staats gaat in gesprek met CBS-experts over het belang van statistiek in het...

Overig

125 jaar betrouwbare statistiek

Het CBS bestaat 125 jaar in 2024. Sinds 1899 zijn wij dé leverancier van betrouwbare, onafhankelijke statistiek in Nederland.

Overig

Het licht van de statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht op 9 januari 1899. Het was het werkbureau van de Centrale Commissie voor de Statistiek (6 oktober 1892). Deze commissie was opgericht om...

Overig