Menno Snel nieuwe voorzitter raad van advies CBS

Menno Snel
© Nikki Renée Groenewegen
De heer drs. M. (Menno) Snel is door minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benoemd als voorzitter van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Menno Snel is met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 benoemd voor een periode van vier jaar en volgt Gerrit Zalm op die op 1 januari 2024 is gestopt als voorzitter. De benoeming vond plaats op aanbeveling van de raad van advies, na overleg met de directeur-generaal van het CBS.

Leden van de raad van advies van het CBS zijn:

  • dr. M. (Martijn) Dekker
  • dr. F.J.H. (Henk) Don
  • mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA
  • prof. dr. M.G. (Marike) Knoef
  • A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst

Over de raad van advies

Het CBS maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten en besluitvorming worden gebaseerd op betrouwbare statistische informatie.

De raad van advies van het CBS heeft onder andere tot taak de directeur-generaal van het CBS desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van diens taken en bevoegdheden. De raad van advies adviseert de directeur-generaal in ieder geval over:

  • Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS
  • De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap
  • De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen

Wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert kandidaten op basis van een procedure die transparant is en gebaseerd op professionele criteria, en doet een aanbeveling aan de minister.