Meerjarenprogramma CBS ingediend bij minister van Economische Zaken en Klimaat

Kantoor van het CBS in Den Haag
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions
Op 31 oktober 2022 is het Meerjarenprogramma (MJP) van het CBS voor 2024-2028 ter goedkeuring ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Na gesprekken met onder andere de ministeries, planbureaus, grote dataleveranciers en medewerkers heeft het CBS in het MJP nieuwe strategische doelen bepaald. Doelen waarin het voortdurend innoveren, het verbeteren van processen en de manier van werken centraal staan.
De grote maatschappelijke veranderingen en onzekerheden in de wereld om ons heen vragen om flexibiliteit van het CBS. Op deze manier kan de organisatie betrouwbare en actuele informatie blijven leveren, die inzicht geeft in wat er om ons heen gebeurt en wat daar de gevolgen van zijn. Met het MJP bouwt het CBS bewust aan de basis voor deze wendbaarheid. Met behoud van kwaliteit en met de ambitie om de toegankelijkheid van informatie en data verder te vergroten.