Visie Methodologie Onderzoek 2020- 2025

Het CBS wil zijn vooraanstaande rol blijven spelen voor het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving en dat de kwaliteit van de statistische informatie gegarandeerd blijft. Die samenleving verandert in een steeds hoger tempo, en dus moet ook het CBS mee kunnen meebewegen om relevant te blijven en dat vereist innovatie.
Het CBS heeft de ambities voor de volgende vijf jaar vastgelegd in het MJP en daarnaast verbeterdoelstellingen vastgelegd in een rolling strategische agenda. De CBS doelen zijn verder uitgewerkt in drie prioritaire innovatieprogramma’s en een datastrategie, die ook zijn meegenomen in het opstellen van deze visie.

Het onderzoeksprogramma methodologie beoogt dat CBS internationaal de gouden standaard is voor de manier waarop officiële statistieken worden samengesteld:  Toetsbaar, Reproduceerbaar, Ethisch, en Efficiënt. De operationalisatie van die vier gewenste eigenschappen van methoden en werkwijze vereist onderzoek en ontwikkeling op de expertisethema’s in dit plan