CBS publiceert Jaarplan 2023

CBS Heerlen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Het CBS heeft het Jaarplan 2023 gepubliceerd. In dit Jaarplan kunt u lezen op welke manier het CBS ook in 2023 Nederland op een betrouwbare manier wil voorzien van relevante en onafhankelijke statistieken.

Het is de wettelijke taak van het CBS om statistieken waar behoefte aan is samen te stellen en te publiceren. Grote maatschappelijke veranderingen vragen in toenemende mate om nieuwe of uitgebreidere statistieken. Het CBS houdt hierbij een sterke focus op kwaliteit. Om ook in de toekomst betrouwbare en actuele informatie te kunnen blijven leveren, blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen. De samenwerking met overheden en wetenschap is hierbij voor het CBS onmisbaar.

In 2023 voert het CBS een aantal wijzigingen door binnen het programma. Deze wijzigingen hangen samen met veranderingen in wet- en regelgeving of met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals stijgende energieprijzen en tekorten op de arbeidsmarkt. Ook kan het een gevolg zijn van het beschikbaar komen van nieuwe databronnen of onderzoeksmethoden. Naast het maken en publiceren van de reguliere statistieken richt het CBS zich in 2023 ook op de voorbereidingen voor het nieuwe Meerjarenplan 2024-2028.