Zoekresultaten

59 resultaten voor keyword:werkzame personen
59 resultaten voor keyword:werkzame personen

Pagina 1 van 3

AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023

Positie in de werkkring van werkenden binnen AZW-branches, Arbeidsmarkt zorg en welzijn, werknemers, zelfstandigen, zmp, zzp, kwartaal

Cijfers

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Faillissementen aantallen, bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Cijfers

Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

Verkennend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het aantal personen met 45 dienstjaren op basis van drie methodes.

Publicaties

5,7 duizend werkenden betrokken bij faillissementen

In het tweede kwartaal van 2019 zijn 946 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet verklaard. Bij die gefailleerde bedrijven waren op het moment van faillissement bijna 5,7 duizend personen...

Artikelen

Groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2016

Productiviteit; arbeid; kapitaal; groeirekeningen SBI2008

Cijfers

In tien jaar verdubbeling eenpitters in grote steden

Het aantal eenpersoonsbedrijven in de vier grote steden is in tien jaar meer dan verdubbeld.

Artikelen

Helft niet-werkenden met uitkering kan/wil niet werken

Hoeveel procent van de niet-werkenden met een uitkering kan of wil niet werken?

Artikelen

Studenten en scholieren pieken in de ochtendspits

Zowel de ochtend- als de avondspits bestond in 2014 voor ruim de helft uit werkenden

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur: aantal vaste werknemers niet verder gedaald

Actuele cijfers over personen met een vast of flexibel contract en zelfstandigen en over het aantal uren per week dat personen werkzaam zijn.

Artikelen
Artikelen

Kwartaalmonitor luchtvaart eerste kwartaal 2015

De Nederlandse nationale luchthavens verwerkten in het eerste kwartaal van 2015 ruim 4 procent meer passagiers dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De grootste passagiersgroei werd behaald door...

Artikelen

Steeds meer ondernemers in Nederland

In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in...

Artikelen

Werk in Randstadprovincies voor ruim 80 procent in dienstensector

In alle provincies werken de meeste mensen in de dienstensector. In Utrecht en Noord-Holland is dit aandeel het grootst (86 procent). De werkgelegenheid nam in veel bedrijfstakken af. Wel steeg het...

Artikelen

15 procent van de boeren is single

In 2013 had 15 procent van de Nederlandse boeren geen partner. Bij de overige werkzame personen was dat meer dan 25 procent. Er zijn dus relatief weinig alleenstaande boeren. Boeren met grote...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Eén op de drie bedrijven verzendt elektronische facturen

In 2012 verzond 33 procent van de bedrijven elektronische facturen naar zakenpartners. Dit kan gaan om rekeningen via e-mail met bijvoorbeeld een pdf-bestand als bijlage, maar ook om facturen die...

Artikelen

Telewerken kan bij zes op de tien bedrijven

In 2012 bood 59 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen de mogelijkheid te telewerken. Vooral bedrijven in de financiële en ICT-sector ondersteunen telewerken op grote schaal.

Artikelen

ICT-vacatures moeilijk te vervullen

Bijna de helft van de bedrijven met ICT-vacatures had in 2011 moeite deze te vervullen. Ondanks de slechtere economische omstandigheden was er dus een tekort aan ICT-specialisten.

Artikelen

Werkloosheid in Nederland hoger dan in Duitsland

De werkloosheid volgens internationale definitie lag in Nederland in maart op 6,4 procent. Dit is hoger dan in Duitsland, waar het werkloosheidspercentage 5,4 bedroeg. Tot september 2012 was de...

Artikelen
Artikelen

Branchebeschrijving Vervoer en opslag

Deze publicatie geeft een beschrijving van de bedrijfstak Vervoer en Opslag op basis van cijfers over de verslagjaren 2009 tot en met 2011. Hij schetst een totaalbeeld van de bedrijfstak en ook komt...

Artikelen

Werkgelegenheidseffecten van buitenlandse investeringen uit BRIC en niet BRIC landen, 2007-2010

Dit onderzoek brengt de ontwikkeling in werkgelegenheid bij buitenlandse en Nederlandse ondernemingen in de jaren 2007 tot en met 2010 in kaart. Daarbij wordt een expliciet onderscheid gemaakt tussen...

Publicaties

Aantal kunstenaars gestegen tot 130 duizend

In de jaren 2007-2009 waren er gemiddeld 130 duizend kunstenaars. Dat is 13 duizend meer dan drie jaar daarvoor, een toename van 11 procent. De groei van het aantal kunstenaars loopt daarmee ongeveer...

Artikelen