Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:werkdruk
46 resultaten voor keyword:werkdruk

Pagina 1 van 2

NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht

Deze publicatie betreft een overzicht in woorden, figuren en tabellen van de eerste resultaten van de NEA 2023, waarbij ook is gekeken naar leeftijd, geslacht en bedrijfstak. De NEA wordt uitgevoerd...

Cijfers

Meer zicht op de regionale variatie in arbeidsomstandigheden

Onder werknemers is het aandeel personen die fysiek zwaar werk verrichten en weinig autonomie in het werk ervaren groter in regio’s aan de randen van Nederland. Wat werkdruk betreft zijn er...

Publicaties

Oudere werknemers voelen zich vaker verbonden met hun bedrijf

Van werknemers ouder dan 35 jaar voelt een groter deel zich verbonden met het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken dan van de jongere werknemers. Werknemers die langer bij hetzelfde bedrijf...

Artikelen

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

Werkdruk, autonomie, slachtofferschap, psychische vermoeidheid door werk Zelfstandig ondernemers, type zelfstandig ondernemer

Cijfers

Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona

De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog.

Artikelen

Ziekteverzuim en werkdruk in kinderopvang toegenomen na coronaperiode

Een meerderheid van de werknemers in de kinderopvang vindt de werkdruk (zeer) hoog. In het tweede kwartaal van 2022 ging het om 61 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het CBS dit in 2019...

Artikelen

Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog

In het tweede kwartaal van 2022 vond 50 procent van alle werknemers in de zorg en welzijn hun werkdruk (veel) te hoog. Met 61 procent was de ervaren werkdruk het hoogst in de kinderopvang.

Artikelen

Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg

Het artikel gaat over werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg. Hierbij wordt de zorg vergeleken met andere bedrijfstakken op de mate van stressvol werk, met hoge taakeisen en lage autonomie, en...

Publicaties

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig...

Artikelen

Vaker werkstress bij mbo-gediplomeerden met zorgopleiding

Bijna de helft van de gediplomeerde mbo-schoolverlaters ervaart sinds corona meer werkstress dan daarvoor. Dat geldt met name voor mbo’ers met een diploma in de zorg.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, 2013-2020

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden, 2003-2020

Werkzame beroepsbevolking Avondwerk, nachtwerk, ploegendienst, weekendwerk en persoonskenmerken

Cijfers

Psychisch belastend werk naar beroep

Psychische arbeidsbelasting kan leiden tot voortijdig beëindigen van een loopbaan. Wat wordt beschouwd als psychisch sociale arbeidsbelasting?

Publicaties

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Bovendien is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers in het jaar voorafgaand aan de...

Artikelen

Aantal verpleegkundigen toegenomen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Meer mbo’ers en hbo’ers haalden in de...

Artikelen

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Leerkrachten in het basisonderwijs

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim

Artikelen

Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk

In 2016 had 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar last van psychische vermoeidheid door het werk.

Artikelen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Beroep en werkdruk

Ervaren werkdruk bij de meest voorkomende beroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen

Artikelen

Koks voelen meeste druk om snel te werken

In verscheidene beroepen wordt een hoge werkdruk ervaren; de aard van die werkdruk verschilt per beroepsgroep

Artikelen

Vier op de tien werken regelmatig buiten kantoortijden

Vier op de tien werknemers werken regelmatig buiten kantoortijden. Dat ligt boven het gemiddelde van de 28 EU-landen.

Artikelen

Familie volgens thuiswerker soms de dupe

Van incidentele thuiswerkers geeft ruim 60 procent aan dat de familie er weleens bij inschiet vanwege het thuiswerken

Artikelen

Werknemers in zorg ervaren hoge werkdruk

in welke sectoren is de werkdruk het hoogst?

Artikelen

Zelfstandigen positief over eigen inzetbaarheid

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers.

Artikelen