Auteur: Marijn Detiger, Daniëlle ter Haar, Hanneke Posthumus, Marion Sterk- van Beelen, Jantien van Zeijl, Mirjam Zengers

Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

Over deze publicatie

De Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft als doel bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Naast deze beoogde effecten kunnen er na invoering van de wet ook neveneffecten zijn opgetreden. In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke effecten voor vijf arbeidsmarktfactoren: het loongebouw, de arbeidsmobiliteit, de omvang en samenstelling van het bestuur, de kwaliteit van het bestuur en de beloning van bestuurders.