Data veilig delen

/ Auteur: Jaap van Sandijk
Donderdag 29 mei jl. vond bij het CBS een druk bezochte gebruikersdag van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) plaats. Ongeveer 80 IT-architecten van tientallen overheidsorganisaties deelden kennis, onder meer op het gebied van privacy, (her)gebruik en kwaliteitsverbetering van data. Het CBS verzorgde er een presentatie over de onlangs ingevoerde Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek.

Kennisbank

NORA is één van de vele projecten van ICTU, een overheidsstichting die overheden helpt bij het verbeteren van hun IT-dienstverlening. Norbert Jansen is relatiemanager bij NORA en was medeorganisator van de gebruikersdag. ‘NORA is een architectuur-community en een kennisbank van best practices,’ licht hij toe. ‘Elk half jaar organiseren we een gebruikersdag, waar IT-architecten door middel van kennissessies en presentaties over elkaars muur kijken en zo van elkaar leren. Aan de afgelopen gebruikersdag bij het CBS werd onder meer deelgenomen door de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies en de Belastingdienst.’

Nieuwe Europese privacywet

Op de gebruikersdag verzorgde Max Booleman, Functionaris Gegevensbescherming bij het CBS, een presentatie over de nieuwe Europese privacywetgeving. Die ging op 25 mei jl. in. Voor het CBS was de overstap van de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp) naar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet zo groot, vertelde hij de aanwezigen. ‘Het bewaken van privacy zit in onze genen. In al onze processen en procesbeschrijvingen is dat goed geregeld.’ Kern van zijn verhaal: breng de mensen naar de data en niet andersom. ‘Goed voorbeeld daarvan is onze Remote Access voorziening, waar onderzoekers van bijvoorbeeld universiteiten - onder strikte voorwaarden - kunnen werken met onze microdata.’ Die boodschap sprak de aanwezige IT-architecten erg aan.

NORA ICTU 

Transitie

Paul Grooten, data-architect bij het CBS, ging in zijn presentatie in op de transitie van het CBS om vanuit een procesgedreven aanpak naar een datacentrische benadering te gaan. Een transitie vol uitdagingen. ‘De rol van het CBS in het delen van informatie met andere organisaties is hierbij een belangrijk punt van aandacht’, zegt Grooten. ‘Naast de interne organisatie rond datagebruik neemt de vraag van externe partijen om gezamenlijk data te gebruiken enorm toe. Geen sinecure, want onze focus blijft gericht op privacybescherming en statistische beveiliging.’ Grooten ging in op data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het meer en veilig kunnen delen en (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek.

‘De vraag van externe partijen om gezamenlijk data te gebruiken neemt enorm toe. Geen sinecure, want onze focus blijft gericht op privacy en statistische beveiliging’

Flinke impuls

Leerzame bijdragen, zo blikt Norbert Jansen terug. ‘Het CBS heeft privacy hoog in zijn vaandel staan. Het is verankerd in de organisatie.’ Een andere belangrijke waarde van het CBS is volgens hem de grote deskundigheid op het gebied van dataverzameling en dataorganisatie. ‘ICTU en het CBS werken met elkaar samen in een aantal projecten. Hierdoor wisten we op voorhand al dat het CBS als dataorganisatie een flinke impuls aan onze gebruikersdag zou geven.’ Ronald de Jong, als CBS-accountmanager betrokken bij de organisatie van de gebruikersdag, bevestigt die toegevoegde waarde. ‘Het verzamelen en organiseren van data zit in ons DNA. Naast het ondersteunen van onze relaties bij het beantwoorden van informatievragen door middel van statistiek delen wij ook met hen onze kennis op het gebied van het inrichten van data en de architectuur er omheen. De NORA-gebruikersdag gaf ons de kans het CBS te laten zien als sterke dataorganisatie.’