Overheidsfinanciën 2017

Overzicht van de overheidsfinanciën in 2017.
De overheid behaalde in 2017 een overschot van 9 miljard euro. Dit is 1,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het hoogste begrotingssaldo sinds 2000. De flinke verbetering van de overheidsfinanciën in 2017 ten opzichte van het voorgaande jaar kwam vooral door sterk stijgende inkomsten. De uitgaven namen weliswaar met 1,5 procent toe, maar onder invloed van de sterke economische groei stegen de inkomsten drie keer zo hard. Hierdoor voldoet Nederland voor het vijfde achtereenvolgende jaar aan de Europese tekortnorm, die stelt dat het tekort niet meer dan 3 procent van het bbp mag bedragen.