Wat rekent het CBS tot de sector overheid?

Het zorgvuldig afbakenen van de sector overheid is belangrijk voor het vaststellen van het overheidstekort en de overheidsschuld. Enkele duizenden instellingen worden meegerekend in deze cijfers.

Bekende overheidsinstellingen, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen horen er uiteraard bij. Dat veel andere instellingen ook tot de overheid behoren, is wat minder vanzelfsprekend, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Op basis van welke criteria worden instellingen tot de overheid gerekend? Hoe verhoudt de overheid zich tot de publieke sector? 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bakent voor de macro-economische statistieken van de overheidsfinanciën, zoals het overheidssaldo en de overheidsschuld, de overheid af volgens Europese richtlijnen, die zijn opgenomen in de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 en het Handboek overheidstekort en -schuld (Manual on Government Deficit and Debt, 2016).