Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:onderwijsachterstanden
65 resultaten voor keyword:onderwijsachterstanden

Pagina 1 van 3

Verkenning alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro.

Cijfers

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Schoolweging, 2019-2021

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2019-2021

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 2

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2020 en 2021.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021

Gestandaardiseerde achterstandsscores scholen en gemeenten voor peiljaar 2020 ten behoeve van herijking onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2020

Onderzoek naar de stabiliteit van de onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

De vo-indicator voor praktijkonderwijs

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules voor een nieuw verdeelmodel voor het leerplus arrangement voor het voortgezet onderwijs.

Publicaties

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2019

Onderzoek naar de stabiliteit van de onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement

Onderzoek naar mogelijke aggregatieformules van de vo-indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting (oud)

Kernuitkomsten uit onderzoek met als doel onderwijsachterstanden op school- en gemeenteniveau beter in kaart te brengen

Publicaties

Herziening onderwijsachterstandenindicator vo

Onderzoek naar nieuwe indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Jongeren met onderwijsachterstand stimuleren met CBS-gastcolleges

Het CBS is vorig jaar een samenwerking gestart met de Stichting IMC Weekendschool.

Artikelen

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert. Op basis van verschillende analyses voor de schooljaren 2016/’17 tot met...

Publicaties

Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018

Tabellen met achtergrondinformatie horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Cijfers

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Dit rapport betreft de jaarlijkse evaluatie van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in opdracht van OCW uitvoert.

Cijfers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 3

Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP.

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2019 en 2020.

Cijfers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 1

Beschrijving onderzoek herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2018 en 2019.

Cijfers

Schoolweging, 2018-2020

De schoolweging per schoolvestiging en onderwijslocatie, 2018-2020

Cijfers

Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020

Lwoo achterstandsscores en achterstandsbedragen per samenwerkingsverband, 2017-2020

Cijfers

De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje

Dit essay gaat over het vrijwilligerswerk van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 75 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het elfde essay in...

Cijfers