Zoekresultaten

84 resultaten voor keyword:mobiliteit van personen
84 resultaten voor keyword:mobiliteit van personen

Pagina 2 van 4

Brochure Nabijheidsstatistiek (editie 2021)

Brochure over de mogelijkheden van de Nabijheidsstatistiek: o.a. afstandsberekeningen langs autoroutes, voor fietsers of hemelsbreed. Berekeningen zijn mogelijk voor alle huishoudens in Nederland of...

Artikelen

ODiN 2020 Utrecht

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied Utrecht.

Publicaties

ODiN 2020 Parkstad Limburg

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied Parkstad Limburg.

Publicaties

Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020

Indicatoren thema’s landbouw, wonen, mobiliteit, arbeidsmarkt en demografie 2018 t/m 2020 Provincie Limburg

Cijfers

ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Publicaties

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving

Beschrijving van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Publicaties

ODiN 2020 Noordvleugel

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied Noordvleugel.

Publicaties

Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020

In deze publicatie staat centraal wat Nederlanders denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie. Het gaat dus zowel over opvattingen als over gedrag.

Publicaties

Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken

Artikelen

Statistieken innoveren met datachallenges

Eind vorig jaar vond online de tweede editie plaats van de Big Data Meets Survey Science conferentie: de BigSurv20.

Artikelen

Het jaar van corona

2020 was het jaar van corona. Hoe zeer verschilde het op tal van terreinen met 2019?

Artikelen

Jaaroverzicht 2020

CBS jaaroverzicht 2020, het jaar van de coronacrisis.

Artikelen

11 procent 55-plussers in 2018 dagelijks op elektrische fiets

De gewone fiets is bij 55-plussers nog altijd populairder dan de e-bike. 4 op de 10 had minimaal één elektrische fiets thuis, bijna 7 op de 10 55-plussers hadden één of meer gewone fietsen.

Artikelen

Kwart 75-plussers kon in 2019 niet zelf naar ziekenhuis als dat nodig was

Het zelfstandig bereiken van ziekenhuis, huisarts of apotheek is voor een deel van de ouderen een probleem. 26% van de 75-plussers kan niet zelfstandig naar een ziekenhuis als dat nodig is.

Artikelen

Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019

Hoe verplaatsen 55-plussers zich en hoe waarderen ze hun mobiliteit?

Publicaties

Veel minder druk in openbaar vervoer in maart 2020

In maart 2020 daalde het dagelijks aantal check-ins met de OV-chipkaart (Translink) in het openbaar vervoer met bijna 90% ten opzichte van een vergelijkbare dag in 2019. In verband met het...

Artikelen

Mobiliteit in Limburg, 2015-2018

Mobiliteit in Limburg, zoals thuiswerken, elektrisch gereden kilometers, verplaatsingen, motorvoertuigenpark.

Cijfers

Onderzoek naar mobiliteit toekomstbestendig

Onderzoek naar mobiliteit toekomstbestendig

Artikelen

De groei van het Nederlandse personenautopark

Ontwikkeling personenautopark Nederland 1927-2019.

Artikelen

De groei van het Nederlandse personenautopark

De groei van het Nederlandse personenautopark.

Publicaties

Tijdreeksmodellering van mobiliteitstrends

Discussiepaper over een methode om gedetailleerde trendschattingen over mobiliteit te maken gecorrigeerd voor methodebreuken.

Artikelen

Indicator risico op vervoersarmoede

Vervoersarmoede gaat over ‘het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt’. Dit rapport beschrijft een gezamenlijk...

Artikelen

Drukte Rotterdamse metro in beeld

Gootzen boog zich samen met de RET en de gemeente Rotterdam over de vraag of de drukte op de E-lijn van de RET-metro in Rotterdam in te schatten is aan de hand van big data

Artikelen

CBS onderzoekt risico op vervoersarmoede

Het CBS nodigt partijen zoals gemeenten uit om met aanvullende bronnen, lokale data en expertise de indicator over vervoersarmoede verder aan te vullen en verbeteren

Artikelen