Tijdreeksmodellering van mobiliteitstrends

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit.
Het Verplaatsingsonderzoek is een jaarlijks steekproefonderzoek waarmee verschillende cijfers over de mobiliteit van Nederlandse ingezetenen worden gemaakt. Dit onderzoek heeft in de loop der jaren verschillende veranderingen ondergaan. Een multilevel tijdreeksmodel wordt ontwikkeld om mobiliteitstrends over de tijd te schatten op een gedetailleerd niveau naar persoons- en verplaatsingskenmerken, en gecorrigeerd voor de methodebreuken ontstaan door de veranderingen in het onderzoek.