Auteur: Jacqueline van Beuningen, Hermine Molnár-in ‘t Veld

Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019

Hoe verplaatsten 55-plussers zich en hoe waardeerden ze hun mobiliteit?

Over deze publicatie

Ruim 9 van de 10 personen van 55 jaar of ouder gaven hun eigen mobiliteit in het verkeer een rapportcijfer van 6 of hoger. Gemiddeld waardeerden de 55-plussers hun verkeersmobiliteit met een 8,3. Degenen met gezondheidsklachten waren minder vaak tevreden over hun mobiliteit. Van alle 55-plussers gaf ruim 1 op de 7 aan dat zij plekken niet zelfstandig kunnen bereiken terwijl zij er wel heen wilden of moesten. Van de 75-plussers zei ruim 1 op de 3 dit. Met name het ziekenhuis is relatief een lastig te bereiken voorziening voor 55-plussers. Vooral de auto was een populair vervoermiddel onder 55-plussers. De belangrijkste redenen om geen auto te rijden, zijn het ontbreken van een rijbewijs of een gebrekkige gezondheid. Het aandeel 55-plussers dat dagelijks minstens één keer aan het verkeer deelnam is kleiner dan dat van de 35- tot 55-jarigen. Dit blijkt uit onderzoek in 2018 en in 2019.