De groei van het Nederlandse personenautopark

Cobelfret, auto-overslag, nieuwe auto's import importeren export exporteren auto overslag scheepvaartbedrijf en transportbedrijf Cobelfret
© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends staat de groei van het Nederlandse personenautopark tussen 1927 en 2019 centraal.
Het CBS heeft op basis van historische gegevens een langjarige, consistente tijdreeks samengesteld met gegevens over diverse motorvoertuigen vanaf 1927. Deze lange tijdreeks vormt de basis voor dit artikel waarbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal personenauto’s tussen 1927 en 2019. In die tijd groeide het aantal personenauto’s explosief van 41 duizend naar 8,5 miljoen. Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door verschillende fases. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de ontwikkeling van het aantal personenauto’s onder de beperkende omstandigheden van de bezettingsjaren, in relatie tot de groei van de Nederlandse bevolking en het forensisme.

Downloads