Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:mobiliteit van personen
86 resultaten voor keyword:mobiliteit van personen

Pagina 3 van 4

Drukte Rotterdamse metro in beeld

Gootzen boog zich samen met de RET en de gemeente Rotterdam over de vraag of de drukte op de E-lijn van de RET-metro in Rotterdam in te schatten is aan de hand van big data

Artikelen

Risico op vervoersarmoede

Welke factoren spelen een rol bij vervoersarmoede en in hoeverre verschilt het risico op vervoersarmoede tussen een stad met bevolkingsgroei (Utrecht) en een stad met bevolkingskrimp (Heerlen)?

Artikelen

CBS onderzoekt risico op vervoersarmoede

Het CBS nodigt partijen zoals gemeenten uit om met aanvullende bronnen, lokale data en expertise de indicator over vervoersarmoede verder aan te vullen en verbeteren

Artikelen

Personenmobiliteit; persoonskenmerken en reismotieven, regio's, 2010-2017

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per inwoner persoonskenmerken, reismotieven, regio's

Cijfers

Europees onderzoek naar big data goed op stoom

onderzoek naar de mogelijkheden om big data te gebruiken voor de officiële statistiek

Artikelen

Eerste Rural Data Center gelanceerd in Kempengemeenten

voor de inwoners meer beleid op maat en nóg betere dienstverlening

Artikelen

Mobiliteit van Nederlanders in beeld

Hoe ver reizen Nederlanders dagelijks? Welk vervoermiddel gebruiken ze daarvoor?

Artikelen

Inwoners Limburg en Drenthe reizen vaakst met auto

Inwoners uit Limburg en Drenthe maken voor meer dan de helft van hun dagelijkse ritten gebruik van de auto.

Artikelen

Urban Data Center van start voor regio Groningen

CBS en gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuw samenwerkingsverband

Artikelen

Hoogopgeleide man maakt de meeste woon-werkkilometers

Mannen maken dubbel zoveel woon-werk kilometers als vrouwen, hoogopgeleiden reizen meer voor werk dan laagopgeleiden

Artikelen

Transport en mobiliteit 2016

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.

Publicaties

Leerlingen naar school met de fiets of auto

Door de toenemende complexiteit van mobiliteit hebben beleidsmakers steeds meer behoefte aan nieuwe informatie. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door toenemende drukte op wegen en in het OV, een...

Overig

Onderweg in Nederland (ODiN) onderzoeksbeschrijving 2019

Beschrijving van het onderzoeksjaar 2019 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN)

Overig

SDG 9 Infrastructuur, bedrijvigheid en innovatie

Actuele cijfers die bijdragen aan het mondiaal monitoren van Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur. SDG 9 gaat om de infrastructuur en het gebruik daar van...

Overig

Onderweg in Nederland (ODiN) eindrapportage 2018

Beschrijving van de belangrijkste resultaten van het onderzoeksjaar 2018 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN).

Overig

Afstand per persoon per dag

Het gemiddelde aantal kilometers dat een persoon op een dag aflegt.

Overig

OViN 2016 plausibiliteitsrapportage

Plausibiliteit Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2016 met reizigerskilometers, verplaatsingen, afstand, motief

Overig

Hoe beïnvloedt corona onze mobiliteit?

De effecten van het coronavirus raken bijna alle inwoners van Nederland en zullen zeker terug te zien zijn in de statistieken die het CBS naar buiten brengt

Overig

OViN 2015 plausibiliteitsrapportage

In deze rapportage worden de resultaten uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2015

Overig

Hoeveel wordt er met het openbaar vervoer gereisd?

Gebruik van het openbaar vervoer door inwoners van Nederland

Overig

Nieuwe inzichten in mobiliteit door gecombineerde databronnen

Nieuwe inzichten in mobiliteit in Rotterdam door gecombineerde databronnen.

Overig

Transport over wegennet afleiden uit sensordata zonder steekproefontwerp

Big data heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen in verschillende disciplines. In de officiële statistiek heeft big data de potentie om statistieken goedkoper, sneller en gedetailleerder...

Overig

Van niet-kanssteekproef naar populatie: vrachttransport over het wegennetwerk

Het gebruik van non-probability data als primaire databron in officiële statistieken is momenteel een actief onderzoeksgebied. Als het traditionele steekproefontwerp ontbreekt zouden moderne machine...

Overig

Corrigeren van enquête metingen met sensordata van de weg

Onderzoeken waarbij met een dagboek wordt gevraagd om gespecificeerde tijdsintervallen bij te houden hebben een hoge belasting voor de respondent.

Overig

Hoeveel fietsen inwoners van Nederland?

Gebruik van de fiets door inwoners van Nederland

Overig