11 procent 55-plussers in 2018 dagelijks op elektrische fiets

© Nikki van Toorn (CBS)
In 2018 zei 11 procent van de 55-plussers dat ze dagelijks de e-bike gebruikten, 23 procent reed (vrijwel) dagelijks op een gewone fiets. In 2019 zeiden 4 op de 10 mensen van 55 jaar of ouder minimaal één elektrische fiets in hun huishouden te hebben. Bijna 7 op de 10 55-plussers hadden één of meer gewone, niet-elektrische, fietsen thuis staan. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek met cijfers uit 2018 en 2019.
Gebruik van de fiets, 2018
 (Vrijwel) dagelijks (%)Enkele keren per week (%)Enkele keren per maand (%)Enkele keren per jaar (%)(Bijna) nooit (%)
Gewone fiets
55 tot 65 jaar25,821,811,98,931,7
65 tot 75 jaar26,619,37,46,240,5
75 jaar en ouder14,513,04,73,764,1
Elektrische fiets
55 tot 65 jaar9,910,46,33,270,2
65 tot 75 jaar14,215,66,83,459,9
75 jaar en ouder10,313,25,52,668,4

Elektrische fiets vooral populair onder 65- tot 75-jarigen

Het bezit van een elektrische fiets onder 55-plussers was in 2019 het hoogst onder 65- tot 75-jarigen, van hen had 45 procent minstens één e-bike in hun huishouden. Van de 55- tot 65-jarigen en de 75-plussers had respectievelijk 37 en 36 procent een e-bike thuis. De 65- tot 75-jarigen gebruikten de e-bike ook iets vaker dan de rest van de 55-plussers, in 2018 zei 14 procent van hen hier (vrijwel) dagelijks op te rijden. Bij 55- tot 65-jarigen en 75-plussers was dit 10 procent.

De gewone fiets is echter nog altijd populairder dan de elektrische fiets onder de 55-plussers. Van deze groep hadden 55- tot 65-jarigen in 2019 met 79 procent het vaakst minimaal één gewone fiets in het huishouden. Van de 65- tot 75-jarigen had 67 procent minstens één gewone fiets en van de 75-plussers 46 procent. Ruim een kwart (26 procent) van de 55- tot 65-jarigen en de 65- tot 75-jarigen fietste in 2018 (vrijwel) dagelijks op een gewone fiets. Van de 75-plussers zei 14 procent (vrijwel) dagelijks op een gewone fiets te fietsen.

Gezondheidsprobleem belangrijke reden om niet te fietsen op gewone fiets

Van de 55-plussers die nooit op een e-bike fietsten, gaf 53 procent in 2019 aan meestal op een gewone fiets te fietsen. Andersom fietsten degenen die nooit op een gewone fiets reden vaak wel op een e-bike (39 procent). Daarnaast gaven mensen relatief vaak aan vanwege gezondheidsproblemen niet (meer) op een gewone fiets te fietsen. 28 procent van de 55-plussers die nooit op een gewone fiets fietsten, gaven daar een slechte gezondheid als reden voor, bij de e-bike gold dit voor 10 procent van degenen die nooit op een e-bike fietsten.

Niet durven fietsen werd door 10 procent van degenen die nooit een gewone fiets gebruikten als belangrijkste reden hiervoor genoemd en door 7 procent van degenen die nooit een elektrische fiets gebruikten. Negen procent zei niet op een elektrische fiets te fietsen, omdat ze die te duur vinden. Deze reden wordt (vrijwel) niet genoemd door de groep die de gewone fiets niet gebruikt. Daarnaast zegt 2 procent niet op een gewone fiets te fietsen, omdat zij nooit hebben leren fietsen.

Redenen om niet op gewone of elektrische fiets te fietsen, 2019
 Gewone fiets (% 55 jaar of ouder die nooit op een
gewone of elektrische fiets rijden )
Elektrische fiets (% 55 jaar of ouder die nooit op een
gewone of elektrische fiets rijden )
Gebruik ander soort
fiets (el./gewoon)
3953
Gezondheidsproblemen2810
Durf niet107
Liever
ander vervoermiddel
99
Te duur09
Nooit geleerd2
Anders1111

Invloed van coronacrisis

De gegevens in dit nieuwsbericht hebben betrekking op de periode vóór de coronacrisis. Inmiddels is duidelijk dat deze crisis gepaard gaat met veranderingen in de verkeersmobiliteit. Zo is er bijvoorbeeld minder met het openbaar vervoer gereisd. Op dit moment zijn nog geen actuele gegevens beschikbaar over de verkeersmobiliteit van 55-plussers tijdens de coronacrisis. Dergelijke gegevens komen naar verwachting medio 2021 beschikbaar.

De cijfers over fietsbezit in het huishouden en redenen om niet te fietsen hebben betrekking op 2019 en komen uit het onderzoek Belevingen 2019. De cijfers over het gebruik van de gewone (niet-elektrische) fiets en de elektrische fiets komen uit het mobiliteitsonderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) en gaan over 2018. Alleen mensen uit particuliere huishoudens zijn bevraagd in beide onderzoeken.