Auteur: Hermine Molnár-in ‘t Veld

De groei van het Nederlandse personenautopark

Over deze publicatie

Erratum: 4-2-2020 11:37

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de tijdreeks in deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In paragraaf 3.1 is daarom de tekst aangepast. In grafiek 3.1.1, 3.1.2 en de grafiek in het kader ‘Personenauto haalt andere motorvoertuigen in‘ zijn de cijfers aangepast. In de PDF vindt u de juiste tekst en de grafieken met de correcte cijfers.

In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends staat de groei van het Nederlandse personenautopark tussen 1927 en 2019 centraal.

Begin 2019 telde Nederland 8,5 miljoen personenauto’s. Dat is ruim 200 maal zoveel als in 1927, toen er nog maar 41 duizend personenauto’s waren. Belangrijke ontwikkelingen voor deze toename waren onder andere de Tweede Wereldoorlog,de groei van de Nederlandse bevolking, de suburbanisatie, het forensisme en de toename van het reële inkomen.