Zoekresultaten

216 resultaten voor keyword:milieu
216 resultaten voor keyword:milieu

Pagina 2 van 9

Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald.

Artikelen

Factsheet Milieubelastingen

Feiten en grafieken over milieubelastingen en -heffingen in Nederland

Artikelen

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Artikelen

Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Publicaties

CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten.

Artikelen

Toelichting mDNI

Uitleg van het concept Milieuduurzaam Nationaal Inkomen(mDNI) en berekening voor 2015

Artikelen

Monitor Brede Welvaart: breder beeld van welvaartsgroei

Deze monitor meet onze welvaart aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid

Artikelen

Natuurlijk kapitaal rekening Nederlandse Noordzeegebied

Pilotstudie natuurlijk kapitaal rekeningen met aanbod en gebruik ecosysteemdiensten en waardebepaling

Artikelen

Achtergrondinformatie en dataoverzicht Groene Groei

In dit document staat beschreven hoe Groene groei groei tot stand is gekomen

Artikelen

Uitbreiding beleidsindicatoren Groene Groei

Uitbreiding met 28 (beleidsrelevante) indicatoren voor groene groei.

Artikelen

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidsvisualisatie

Dashboards

Onderzoek gewasbescherming

Cijfers over gewasbestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw

Artikelen

Materiaalmonitor tijdreeks 2008-2014

De monitor geeft inzicht in de circulaire economie, efficiëntie in grondstoffengebruik en grondstoffenafhankelijkheid.

Artikelen

Nationale Energieverkenning 2016

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) in pdf

Publicaties

Aantal oude diesels daalt na 2010 met twee derde

Het aantal in Nederland geregistreerde oude dieselauto’s is sinds begin 2010 met 67 procent afgenomen.

Artikelen

Uitbreiding Materiaalmonitor met Water

This is a methodological report on the extension of the Materials Monitor.

Artikelen

Gebruik van leidingwater afgenomen

Het gebruik van leidingwater is afgenomen.

Artikelen

CO2-uitstoot groeit veel harder dan economie

De CO2-uitstoot in Nederland stijgt sneller dan de economische groei. In het derde kwartaal van 2015 lag de uitstoot 6,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2013

De monitor logistiek en supply chain management is op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de...

Publicaties

‘De veiligheid van de Groningers staat voorop’

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. In die functie houdt zij zich vooral bezig met groene groei, energie, natuur en milieu. Van Veldhoven is ook...

Artikelen

dossier 'Provinciale Statenverkiezingen' met nieuws en factsheets

De verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 bepalen wie de komende vier jaren het provinciale beleid uitstippelen. Het provinciale beleid gaat onder meer over verkeer en vervoer,...

Artikelen

Bronnenonderzoek Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal

Rapport dat de mogelijkheden beschrijft om bronnen van CBS te gebruiken voor de digitale atlas natuurlijk kapitaal

Artikelen

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden.

Artikelen

Environmental accounts of the Netherlands 2013

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het gaat in op onderwerpen als waterkwantiteit,...

Publicaties