dossier 'Provinciale Statenverkiezingen' met nieuws en factsheets

De verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 bepalen wie de komende vier jaren het provinciale beleid uitstippelen. Het provinciale beleid gaat onder meer over verkeer en vervoer, welzijn, economie, milieu, recreatie en natuur. Alle provincies samen gaven daar in 2013 ruim 7 miljard euro aan uit. Het CBS publiceert vandaag een apart dossier over de provinciale beleidsterreinen, met een factsheet voor iedere provincie met kerninformatie over acht deelgebieden en daarnaast een factsheet Nederland met vergelijkingen hoe een provincie het doet in vergelijking met de andere provincies.

In de aanloop naar de verkiezingen worden er regelmatig nieuwsberichten aan het dossier toegevoegd. Verder wordt hier een overzicht gegeven van eerder gepubliceerde berichten over de provinciale beleidsterreinen en een selectie van relevante CBS-cijfers uit StatLine. Kortom een dossier met de feiten over de provincie.

Dossier: Provinciale Statenverkiezingen