Zoekresultaten

213 resultaten voor keyword:milieu
213 resultaten voor keyword:milieu

Pagina 3 van 9

Artikelen
Artikelen

Circulaire economie in Zuid-Holland

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Cijfers
Artikelen

Environmental protection expenditures of households home improvement

Rapport in opdracht van Eurostat over de milieukosten van huishoudens in verband met milieu- en energieaanpassingen aan woningen.

Artikelen

Gebruik van leidingwater afgenomen

Het gebruik van leidingwater is afgenomen.

Artikelen

Factsheet Milieubelastingen

Feiten en grafieken over milieubelastingen en -heffingen in Nederland

Artikelen

Bronnenonderzoek Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal

Rapport dat de mogelijkheden beschrijft om bronnen van CBS te gebruiken voor de digitale atlas natuurlijk kapitaal

Artikelen

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2012

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. Deze editie gaat in op de...

Publicaties

Controle implementatie BISI

De juiste berekeningswijze van Benthische Indicator Soorten Index (BISI) en bijbehorende standaardfout worden beschreven en de implementatie ervan gecontroleerd.

Publicaties

Keurmerken en ontbossing

Keurmerken palmolie, koffie, cacao en duurzame soja: ontbossing

Overig

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2011

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. De monitor gaat in...

Publicaties

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidsvisualisatie

Dashboards

Achtergrondinformatie en dataoverzicht Groene Groei

In dit document staat beschreven hoe Groene groei groei tot stand is gekomen

Artikelen

Economische indicatoren van het CBS

Vastgoedmarkt, nummer 10, oktober 2008

Artikelen

Sociaal milieu en schoolkeuze

Zo’n 60 jaar geleden waren de hoogste vormen van middelbaar onderwijs bevolkt door kinderen uit de hogere sociale milieus. Tegenwoordig is dat, zij het in mindere mate, nog steeds zo.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden.

Artikelen

Toelichting mDNI

Uitleg van het concept Milieuduurzaam Nationaal Inkomen(mDNI) en berekening voor 2015

Artikelen

Monitor Brede Welvaart: breder beeld van welvaartsgroei

Deze monitor meet onze welvaart aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid

Artikelen

Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald.

Artikelen