Onderzoek gewasbescherming

© ANP
Onderzoek naar het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

CBS publiceert elke vier jaar cijfers over gewasbestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Het onderzoek geeft inzicht over de gebruikte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en de oppervlakte met gebruik van methode of middel en de hoeveelheid biologische bestrijders. De cijfers worden uitgesplitst naar toepassingsgroep, tijdsperiode, werkzame stof, soort biologische bestrijd, gewasgroep en teeltsector van land- en tuinbouw.

De cijfers geven inzicht in de toepassing van bestrijdingsmiddelen en helpen de overheid bij de uitvoering en monitoring van het beleid op het gebied van gewasbescherming.