Uitbreiding Materiaalmonitor met Water

Bij de milieustatistieken en milieurekeningen van het CBS worden al vele jaren cijfers samengesteld over gebruik van water, onttrekkingen van water en productie en verwerking van afvalwater. De waterstatistieken en waterrekeningen publiceren deze cijfers volgens gestandaardiseerde formats. Deze cijfers vormen de basis voor de uitbreiding van de Materiaalmonitor met de dimensie water. Dit rapport beschrijft de uitbreiding van de materiaalmonitor met water.
Dit rapport beschrijft de stromen In de fysieke Aanbod- en Gebruik Tabellen (AGT) voor Water in Nederland. Er worden drie hoofdstromen onderscheiden (‘van milieu naar economie’, ‘binnen de economie’ en ‘van economie naar milieu’). De tabellen beschrijven de uitwisseling van water tussen milieu en economie, en zowel de abstractie uit het milieu als de ‘return flows’, de retourstromen inclusief verliezen terug naar het milieu, en de uitwisseling van water tussen bedrijfstakken binnen de economie. De stromen worden getoond in tabellen op de CBS website, uitgebreide tabellen met genoemde stromen weergegeven in de kolommen, in de rijen staan de bedrijfstakken (branches) zoals ze voorkomen in de Nederlandse Nationale Rekeningen, tezamen met de huishoudens, import, export en milieu.