Toelichting mDNI

fietser op mountainbike fietst langs de maas met op de achtergrond een staalfabriek
© Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom
In de Monitor Brede Welvaart 2018 is als indicator opgenomen het Milieuduurzaam Nationaal Inkomen (mDNI). In dit artikel wordt uitgelegd wat het mDNI inhoudt en hoe de raming voor 2015 heeft plaatsgevonden. Het artikel is op persoonlijke titel van de auteurs. Het CBS is niet verantwoordelijk voor de berekening van het mDNI.
Het Milieuduurzaam Nationaal Inkomen (mDNI) in een bepaald jaar is het maximaal haalbare productieniveau waarbij (met de beschikbare technologie in het berekeningsjaar), de essentiële gebruiksmogelijkheden van de niet door de mens gemaakte fysieke omgeving (milieufuncties) beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) is in het verleden het mDNI berekend voor de jaren 1990, 1995, 2000 en 2005. Deze reeks is nu verlengd met een voorlopige schatting van het mDNI voor 2015.