Bronnenonderzoek Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal

Rapport dat de mogelijkheden beschrijft om bronnen van het CBS te gebruiken voor de digitale atlas natuurlijk kapitaal (DANK).

Dit is een atlas waarin het natuurlijk kapitaal en de goederen en diensten die onze natuurlijke omgeving ons levert, in beeld worden gebracht.
Opdrachtgever: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).