Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen

De publicatie Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006.

Sinds 2004 brengt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie samen met het CBS jaarlijks de Integratiekaart uit. In deze publicatie wordt aan de hand van kwantitatieve indicatoren de ontwikkeling van de integratie van de verschillende groepen allochtonen gevolgd.

Deze vierde, uitgebreide Integratiekaart bevat niet alleen de meest recente cijfers over integratie-indicatoren die ook in eerdere edities gebruikt werden, ook worden nieuwe indicatoren geïntroduceerd, zoals Cito-toetsgegevens, informatie over deelname aan het voortgezet onderwijs en het mbo en het aandeel allochtonen op scholen en in bedrijven. Daarnaast is er aandacht voor de achtergronden van de kaart en de theoretische, statistische en methodologische aspecten ervan.

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van Boom Juridische uitgevers,  WODC en CBS.

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen

Prijs: € 35

ISBN: 9789054548744

De publicatie is te bestellen bij Boom distributiecentrum (bdc@bdc.boom.nl).