CBS en TNO verbreden samenwerking

Vandaag worden in Den Haag door TNO en CBS de handtekeningen gezet onder een nieuw samenwerkingsconvenant voor de periode 2015 – 2018. Het nieuw te sluiten convenant is een verbreding van eerder gesloten convenanten. CBS en TNO bundelen met dit convenant hun expertises om beter en sneller te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen door middel van innovatieve data-toepassingen.

Maatschappelijke participatie en Big Data

Onder het nieuwe convenant wordt de samenwerking verbreed naar de thema’s maatschappelijke participatie en ICT/Big Data. Nieuwe uitdagingen liggen daarbij op de terreinen gezondheid, jeugd(zorg) en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast zal werk worden gemaakt van samenwerking bij de visualisatie van informatie en de benutting van laag regionale informatie. Door samenwerking streven beide organisaties naar verbetering van de informatieverzameling en –voorziening op genoemde terreinen en naar verdere ontwikkeling van de toepassingsmogelijkheden van Big Data.

Lopende samenwerking

Het nieuw te sluiten convenant volgt eerdere convenanten op. TNO en CBS werken al geruime tijd succesvol samen op het terrein van kwaliteit van arbeid en arbeidsdynamiek. Zo werd eind vorig jaar de 10e jaargang van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden gelanceerd. Medio dit jaar verschijnt bovendien de derde editie van de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Ook worden tegen de zomer nieuwe resultaten gepubliceerd uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid.

Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-generaal van de Statistiek, en Paul de Krom, voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO ondertekenen omstreeks 12 uur het convenant op het nieuwe TNO-hoofdkantoor, Den Haag-New Babylon.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Zelfstandigen Enquête Arbeid