Ouderen en jongeren doen even vaak vrijwilligerswerk

In 2008 deed 42 procent van de inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met ongeveer 5,3 miljoen mensen. Ten opzichte van 2007 is het aandeel vrijwilligers met 2 procentpunten gedaald.

Het aandeel dat informele hulp verleende, steeg juist met 2 procentpunt. In de vier weken voorafgaand aan het interview verleenden 3,8 miljoen mensen informele hulp aan personen buiten het eigen huishouden, zoals buren of familie.

Aandeel dat vrijwilligerswerk doet of informele hulp verleent naar leeftijd, 2008
Aandeel dat vrijwilligerswerk doet of informele hulp verleent naar leeftijd, 2008

De 35-44-jarigen zijn het vaakst actief als vrijwilliger. Van hen deed 49 procent het afgelopen jaar vrijwilligerswerk. In deze leeftijdsgroep vallen veel ouders met kinderen. Zij deden dan ook name vrijwilligerswerk op een school.

Dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ minder over heeft voor de medemens blijkt niet te kloppen: van de 18-24-jarigen deed 42 procent vrijwilligerswerk. Dat aandeel is vrijwel net zo groot als onder de 55-64-jarigen (43 procent) en de 65-74-jarigen (41 procent).

De meeste verleners van informele hulp zijn te vinden onder de 55-64-jarigen. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat deze leeftijdsgroep nogal eens de zorg voor hulpbehoevende ouders heeft. Jongeren geven minder vaak informele hulp.

Marieke Houben - van Herten

Bron: StatLine, Maatschappelijke participatie; sociale contacten; kerkelijke gezindte