Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor

Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor

Dit is het jaarrapport 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Deze publicatie beschrijft de Nederlandse jeugd van 0 tot 25 jaar aan de hand van de cijfers die op de website Landelijke Jeugdmonitor staan. Dit is een gezamenlijke publicatie van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: het aantal jongeren in eenoudergezinnen, overgewicht, jeugdzorg, onderwijs, voortijdig schoolverlaten, maatschappelijke participatie, opvoedingsbeleving van de ouders, werken en werkloos, onveiligheidsgevoelens en verdachte jongeren.

De tekstbijdragen zijn afkomstig van het CBS, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), STIVORO en het Ministerie van Justitie.