Minder sociale participatie door personen met minder inkomen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2010